15 Mar 2022 What's New 3 min. to read

Ukrainian violinists are joined in harmony by top violinists across the world 

Illia Bondarenko and young violinists sheltering in Ukraine plays in unison Ukrainian folk song with 94 violinists in 29 countries.

Violinist Kerenza Peacock: “I befriended some young violinists in Ukraine via Instagram and discovered some were in basement shelters but had their violins. So, I asked colleagues across the world to accompany them in harmony. And I got sent videos from 94 violinists in 29 countries in 48 hours!! An astonishing collaboration forming an international violin choir of support for Ukraine. Illia Bondarenko had to film this between explosions, because he could not hear himself play.

We play an old Ukrainian folk song called Verbovaya Doschechka. Nine other young violinists sheltering in Ukraine join in unison, and are accompanied in harmony by players from London Symphony Orchestra, Tokyo Symphony, Oslo Philharmonic, the Hollywood Studios, and top violinists from all over the world including Ireland, the Netherlands, New Zealand, Belgium, Georgia, Poland, South Korea, South Africa, Moldova, Denmark, India, and the entire violin section of the Munich Chamber Orchestra!

HOW TO HELP UKRAINE?

Besides of the @ViolinistsSupportUkraine wehave selected two of the most reputable charitable foundations and one civic initiative project to be trusted.

– The Sunflower of Peace Foundation is a non-profit organization established in Massachusetts, the United States;

– The International Committee of the Red Cross (ICRC). Geneve, Suisse.

They help people who are now in Ukraine and refugees who are suffering from the barbaric war unleashed by Putin. We can help the people of Ukraine now.

Обращение на русском
Veuillez lire ceci en Français
Read this in English

До українських скрипалів злагоджено приєднуються провідні скрипалі світу

Ілля Бондаренко та молоді скрипалі, які приховують в Україні, грають в унісон українську народну пісню з 94 скрипальами з 29 країн світу.

Скрипалька Керенза Пікок: «Я подружилася з деякими молодими скрипалами в Україні через Instagram і виявила, що деякі з них перебувають у підвальних притулках, але мають свої скрипки. Тому я попросила колег по всьому світу гармонійно акомпанувати їм. І мені надіслали відео від 94 скрипалів із 29 країни за 48 годин!! Дивовижна співпраця у створенні міжнародного скрипкового хору підтримки України. Іллі Бондаренко довелося знімати це між вибухами, бо він не чув своєї гри.

Ми граємо стару українську народну пісню «Вербова дощечка». Дев’ять інших молодих скрипалів, які перебувають в Україні, об’єднуються в унісон, і їх гармонійно супроводжують гравці Лондонського симфонічного оркестру, Токійського симфонічного оркестру, філармонії Осло, Голлівудської студії, а також найкращі скрипалі з усього світу, включаючи Ірландію, Нідерланди, Нову Зеландію, Бельгія, Грузія, Польща, Південна Корея, Південна Африка, Молдова, Данія, Індія і вся скрипкова секція Мюнхенського камерного оркестру!

ЯК ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ?

Окрім @ViolinistsSupportUkraine, ми обрали два найавторитетніші благодійні фонди та один проект громадянської ініціативи, яким можна довіряти.

Фонд «Соняшник миру» — неприбуткова організація, заснована в Массачусетсі, США;

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Женева, Швейцарія.

Вони допомагають людям, які зараз перебувають в Україні, і біженцям, які страждають від варварської війни, розв’язаної Путіним. Зараз ми можемо допомогти народу України.

Прочитайте це англійською мовою
Обращение на русском
Veuillez lire ceci en Français

Аутентичный текст проекта WelcomeToMA © и “ILike.Boston”™. All Rights Reserved. Использование текстовых материалов без изменений онлайн в некоммерческих целях разрешается c упоминанием названия проекта «WelcometoMA»© (или ленты новостей “ILike.Boston”™) и активной ссылки на оригинал материала на сайте или на одной из соцсетей издания.